Otvoritev in pričetek obratovanja Zbirnega centra ločenih frakcij Gornja Radgona - 9. oktobra 2013 v Industrijski coni Gornja Radgona