Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stvarnega premoženja v brezplačno uporabo

datum: 08.07.2013

kategorija: Razpis

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stvarnega premoženja v brezplačno uporabo (PDF)

* * *

Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in  24/13)
 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
za  oddajo stvarnega premoženja v brezplačno  uporabo 

 

I. Predmet oddaje so nogometna igrišča na TŠC Trate v Gornji Radgoni: 

1.    glavno igrišče za veliki nogomet parc. štev. 812/2, k.o. 184 Gornja Radgona, v skupni izmeri 7089 m2 ter pripadajočo zelenico v skupni izmeri 6354 m2;

2.    pomožno igrišče za veliki nogomet parc. štev. 812/6, k.o. 184 Gornja Radgona, v skupni izmeri 4911 m2;

3.    igrišče za mali nogomet, del parc. 812/6, k.o. 184 Gornja Radgona, v skupni izmeri 4741 m2;

4.    igrišče za mali nogomet, del parc. 812/3, k.o. 184 Gornja Radgona, v skupni izmeri 2939 m2. 

 

Uporabnik je dolžan igrišča prevzeta v uporabo vzdrževati v skladu s standardi športne dejavnosti, ki jo izvaja in z njimi ravnati kot dober gospodar.
 

Pogodba o oddaji nogometnih igrišč na TŠC Trate v brezplačno uporabo bo sklenjena po končanju objave namere o sklenitvi neposredne pogodbe, katera traja najmanj 15 dni.


Številka zadeve: 671-2/2006-U103
Datum:  8.  7. 2013


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.