Obvestilo izvajalcem programov javnih del v občini - obrazci za refundacije sredstev

datum: 29.03.2013

kategorija: Sporočilo za javnost

IZVAJALCEM PROGRAMOV JAVNIH DEL

ZADEVA: Obrazci za potrebe javnih del


Obveščamo vas, da so pripravljeni obrazci vezani na izvajanje programov javnih del in s tem povezano črpanje občinskih sredstev dosegljivi v priponkah spodaj, in sicer: 

˗    zahtevek za kritje stroškov razlike do plač udeležencem programov, določene v skladu z 52. členom Zakona o urejanju trga dela (Ur. list RS, št 80/10 – ZUTD) v višini 25%, za udeležence programov opredeljenih v 5. odstavku 5. člena Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Ur. list RS, št 96/11) pa 17,5% in za udeležence programov, katerih plača ne dosega zneska minimalne plače, obračun in izplačilo prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonom, ki ureja prispevke za socialno varnost, ter kot osnovo upošteva minimalno plačo,

˗      zahtevek za kritje 50 % regresa za letni dopust,

˗      tabela, ki služi za podlago za pripravo zahtevkov iz prejšnjih dveh alinej.

 

PRIPONKE:

IZRAČUN RAZLIKE DO MINIMALNE PLAČE.pdf
IZRAČUN RAZLIKE DO MINIMALNE PLAČE.xls

ZAHTEVEK ZA REFUNDACIJO SREDSTEV ZA JAVNA DELA 2013.doc
ZAHTEVEK ZA REFUNDACIJO SREDSTEV ZA JAVNA DELA 2013.pdf

ZAHTEVEK ZA REFUNDACIJO SREDSTEV ZA REGRES JAVNA DELA 2013.doc
ZAHTEVEK ZA REFUNDACIJO SREDSTEV ZA REGRES JAVNA DELA 2013.pdf