JAVNO NAROČILO: Izgradnja občinskih cest v Gornji Radgoni

datum: 07.06.2012

kategorija: Razpis

Javno naročilo:

»Izgradnja občinskih cest v Gornji Radgoni:
1. SKLOP I (JP 605311 Črešnjevci-Police);
2. SKLOP II (gozdna cesta št. 133394 Ivanjšica – Gomzi);
3. SKLOP III (LC 203361 Brengova – Osek – Ločki Vrh – Negova).«

je neposredno dosegljivo na spletnem portalu javnih naročil "e-naročanje" (z datumom objave 30. 5. 2012 in številko objave JN5740/2012), preko spletne povezave:

http://www.enarocanje.si/pregledobjave.asp?IzpObrazec=227632