PoMoČ - Brezplačne pomoči in podpore - Nudenje brezplačnih informacij in svetovanj o možnostih učenja in izobraževanja odraslih – pred, med in po učenju in izobraževanju - v Svetovalnem središču Murska Sobota

datum: 01.12.2011

kategorija: Sporočilo za javnost

PoMoČ - Brezplačne pomoči in podpore (PDF)

SSMS-Novicka za Obcinska glasila v regiji splosno PoMoc končno.jpg
 

Temeljna naloga Svetovalnega središča Murska Sobota je nudenje brezplačnega in zaupnega informiranja in svetovanja za potrebe učenja in izobraževanja odraslih.

Naša pomembna naloga pa je tudi informiranje in promoviranje zgoraj opisane možnosti in tudi iskanje različnih podpor in pomoči, ki odraslim pomagajo k uspešnemu učenju in tudi reševanju vsakdanjih težav, dilem in problemov.

Z namenom, da obvestimo vse prebivalce regije o prej omenjenih možnostih vabimo na obisk spletne strani PoMoČ Brezplačne pomoči in podpore: www.po-pomoc.si