Obvestilo o razglasitvi velike požarne ogroženosti naravnega okolja od 7. marca 2012 na območju celotne države