Seje delovnih teles občinskega sveta pred 7. redno sejo občinskega sveta (1., 5. in 6. 12. 2011)

datum: 30.11.2011

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 8. decembra 2011, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

- 5. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v četrtek, 1. decembra 2011, s pričetkom ob 15.00 uri, v sejni sobi Krajevne skupnosti Gornja Radgona;

- 5. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 5. decembra 2011, s pričetkom ob 9.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 5. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki v ponedeljek, 5. decembra 2011, s pričetkom ob 13.00 uri, v konferenčni sobi Občine Gornja Radgona;

- 5. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, ki bo v ponedeljek, 5. decembra 2011, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 5. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v torek, 6. decembra 2011, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 7. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona na povezavi: http://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2011112515261058/