Obvestilo izvajalcem programov javnih del v občini - Polletno finančno poročilo o izvajanju programov javnih del

datum: 15.07.2011

kategorija: Sporočilo za javnost

IZVAJALCEM PROGRAMOV JAVNIH DEL
 

ZADEVA: Polletno finančno poročilo o izvajanju programov javnih del
 

Izvajalce programov javnih del opozarjamo, da so dolžni v roku 30 dni po 6 mesecih izvajanja programa javnega dela, Zavodu za zaposlovanje posredovati polletno finančno poročilo.

Obrazec finančnega poročila je dosegljiv na spletni strani zavoda za zaposlovanje:
http://www.ess.gov.si/_files/1899/Navodilo_za_izvajalce_programov_javnih_del_2011.doc.

 

Številka: 110-67/2010-U103
Datum: 5. 7. 2011

                                                                                                OBČINSKA UPRAVA
                                                                                       OBČINE GORNJA RADGONA