Priložnost za mlade: Projekt MLADI DANES – JUGEND HEUTE – YOUTH TODAY

datum: 12.07.2011

kategorija: Sporočilo za javnost

Mladinski svet Gornja Radgona vabi mlade k vključitvi v projekt Youth Today, ki poteka v sodelovanju z mladimi iz Bad Radkersburga in UE Gornja Radgona, ter obema občinama (Občino Gornja Radgona in Bad Radkersburg).

Na projekt se vabi vse mlade v starosti od 15. do 26. let.

NAMEN projekta je vključiti mlade in obe lokalni občinski upravi k boljšemu sodelovanju in iskanju skupnih potreb na določenih področjih mladinske problematike. V okviru projekta se bo izvajala analiza stanja in potreb na štirih različnih tematskih področjih:

· mladinsko organiziranje,

· formalno in neformalno izobraževanje,

· zaposlovanje mladih,

· vloga lokalne oblasti pri mladinskega organiziranja.

Program projekta je večplasten, sestavljen je iz treh sklopov; začetek projekta bo 22. 7. 2011:

1. Vikend srečanje v Sloveniji - 22. 7. do 24. 7. 2011 (predstavitev projekta, vsebin in organizacij partneric, delavnice na temo projekta, mladinski forum, oblikovanje delovnih skupin).

2. Delo v delovnih skupinah (trimesečna analiza tematskih področij od avgusta do oktobra).

3. Vikend srečanje v Avstriji18. 11. do 20. 11. 2011(analiza in ocena rezultatov, oblikovanje predlogov, priprava publikacije in predstavitvenega videa, evalvacija udeležencev).

Projekt se bo zaključil z zaključno prireditvijo in tiskovno konferenco, predvideno februarja prihodnje leto.

 

Udeležba v projektu je popolnoma brezplačna. Vse zainteresirane mlade vabimo k prijavi (do 15. 7. 2011) preko spletnega obrazca na www.msgr.si/youthtoday/registration

Več informacij o projektu lahko dobite na samem spletnem naslovu www.msgr.si/youthtoday informacije pa na .


V priponkah spodaj je tudi tudi časovni okvir celotnih aktivnosti in natančnejši opis projekta v slovenskem in angleškem jeziku.

ČASOVNICA - SLO (PDF)
ČASOVNICA - EN (PDF)

OPIS PROGRAMA PROJEKTA - SLO (PDF)
OPIS PROGRAMA PROJEKTA - EN (PDF)