Nagradni natečaj za izbor idejnega logotipa Mladinskega centra Gornja Radgona 2. razpisni rok - rok do vključno 10. 6. 2011

datum: 25.05.2011

kategorija: Razpis

NAGRADNI NATEČAJ (PDF)

PRIJAVA NA NATEČAJ - IZJAVA (PDF)
PRIJAVA NA NATEČAJ - IZJAVA (DOC)


* * *

Nagradni natečaj za izbor idejnega logotipa

MLADINSKEGA CENTRA GORNJA RADGONA

2. razpisni rok

 

Zavod Kultprotur Gornja Radgona v sodelovanju z Občino Gornja Radgona in Mladinskim svetom Gornja Radgona razpisuje 2. razpisni rok nagradnega natečaja za izbor idejnega logotipa novega Mladinskega centra Gornja Radgona. 

 

1. Sodelovanje na natečaju

K sodelovanju na natečaj vabimo predvsem mlade in vse ostale zainteresirane prijavitelje. Prijavitelji so lahko samo fizične osebe, starostne omejitve ni.

 

2. Zahteve natečaja

Posamezna oseba, ki sodeluje na natečaju mora pripraviti vsaj dva različna predloga logotipa. Vsak logotip mora biti opremljen s polnil imenom: Mladinski center Gornja Radgona.

Predložiti je potrebno barvno in črno–belo različico logotipa, vsaka izmed različic pa mora biti prikazana v treh različnih velikostih (10x10cm, 5x5 cm in 2,5x2,5cm).

Zraven logotipa je potrebno oddati tudi idejne rešitve za dopisni papir, vizitke in ostale publikacije.

 

3. Kriteriji izbora in smernice

·         Mladost, živahnost,

·         mednarodna odprtost,

·         povezava z mladinsko sceno v Gornji Radgoni,

·         mesto Gornja Radgona in z njim povezana simbolika,

·         trajnostni razvoj mladinske dejavnosti v občini,

·         enostavnost logotipa in nezamenljivost grafične podobe,

·         vsestranska uporabnost (žig, vizitke, dopisni papir, publikacije,…)

 

V izdelavi logotipa ni nujna vključitev vseh predlaganih kriterijev in smernic, zaželena je usmeritev na določene, saj je pomembna lahka prepoznavnost uporabljene vsebine!

 

4. Sestava komisije

Komisija bo sestavljena iz štirih (4) medsebojno nevtralnih članov:

-         - predstavnik zavoda Kultprotur,

-         - predstavnik lokalne skupnosti občine Gornja Radgona,

-         - predstavnik Mladinskega sveta Gornja Radgona,

-         - predstavnik likovnega društva Gornja Radgona. 

 

5. Rok in način sodelovanja

Pripravljene predloge morajo prijavitelji natečaja v tiskani in elektronski verziji poslati po priporočeni pošiljki na naslov: Zavod Kultprotur, Partizanska ul. 2, 9250 Gornja Radgona s pripisom »natečaj za logotip«, najkasneje do vključno 10. 6. 2011. 

Elektronsko obliko predlogov pošljite v formatu jpg, vektorski ali gif na zgoščenki. Idejna rešitev za dopisni papir naj bo v Microsoft Word obliki.

Prav tako je zraven prijave potrebno izpolniti izjavo o dovoljenju obdelave in trajne uporabe Mladinskega centra Gornja Radgona. Prijava in izjava se nahaja v PDF obliki na spletnem naslovu www.msgr.si

Dodatne informacije so na voljo pri kontaktni osebi Boris Fartek, na tel. št.: 031/481-953 ali na elektronski naslov: .

 

6. Izbor ponudbe in nagrada

Odpiranje ponudb ne bo javno. Komisija bo o izboru ponudb odločila najkasneje do 15. 6. 2011. V skladu s kriteriji izbora bo izbrana ponujena rešitev nagrajena z 200,00 EUR. Nagrada predstavlja nadomestilo za prenos materialnih avtorskih pravic.

 

7. Splošno

Odgovoren za natečaj je Klutprotur. Kultprotur bo vsem sodelujočim poslal obvestilo o zaključku in izboru predmetnega natečaja po elektronski pošti.

Zavod Kultprotur pridobi lastninsko pravico na izdelku izbrane rešitve ter ga ne vrača. Predložene rešitve neizbranih ponudnikov bo Kultprotur vrnil na njihovo izrecno željo. Ponudniki rešitev nosijo vse stroške v zvezi s pripravo in oddajo ponujenih rešitev. Zavod Kultprotur v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na končno izbiro ponujene rešitve.

 

8. Strinjanje s pravili

Sodelovanje na natečaju pomeni popolno strinjanje z vsemi navedenimi pravili. 

 

Gornja Radgona, 23. 5. 2011

 

Kultprotur Gornja Radgona