Obvestilo izvajalcem programov javnih del v občini - Sprememba minimalne bruto plače

datum: 21.01.2011

kategorija: Sporočilo za javnost

IZVAJALCEM PROGRAMOV JAVNIH DEL

ZADEVA: Sprememba minimalne bruto plače

Obveščamo vas, da se je na podlagi 6. člena in tretjega odstavka 10. člena Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/2010) s 1. 1. 2011 minimalna plača povišala iz 734,15 EUR na 748,10 EUR. Navedena sprememba minimalne plače je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 3/2011. 

Navedeno dejstvo bo potrebno upoštevati pri izstavitvi mesečnih zahtevkov za refundacijo sredstev, ki jih izstavljate na občino. Opozarjamo vas, da v letu 2011 Zavod za zaposlovanje RS zagotavlja sredstva za kritje stroškov razlike plač za udeležence javnih del v višini 80 %, medtem ko bo Občina Gornja Radgona v letu 2011 krila:

˗      kritje stroškov razlike do plač udeležencem programov, določene v skladu s 53 a. členom ZZZPB v višini 20%. Za udeležence programa opredeljene v 3. odstavku 4. člena Pravilnika o financiranju javnih del pa 14%,

˗      za udeležence programov, katerih plača ne dosega zneska minimalne plače, obračun in izplačilo prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonom, ki ureja prispevke za socialno varnost, ter kot osnovo upošteva minimalno plačo,

˗       50% regresa za letni dopust.

Spodaj v priponki je pripravljena tabela v kateri so zneski usklajeni z zadnjo spremembo minimalne plače, in ki vam lahko služi kot pomoč pri pripravi zgoraj omenjenega mesečnega zahtevka za refundacijo sredstev in vzorec zahtevka.
 

PRIPONKE:
ZAHTEVEK ZA REFUNDACIJO SREDSTEV ZA JAVNA DELA 2011.doc
ZAHTEVEK ZA REFUNDACIJO SREDSTEV ZA JAVNA DELA 2011.pdf

ZAHTEVEK ZA REFUNDACIJO SREDSTEV ZA REGRES JAVNA DELA 2011.doc
ZAHTEVEK ZA REFUNDACIJO SREDSTEV ZA REGRES JAVNA DELA 2011.pdf