Sklepi 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 11. 11. 2010

datum: 17.11.2010

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 11. 11. 2010, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni:


1.     Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

2.     Obravnava in sprejem dnevnega reda 

3.    Potrditev mandata članici Občinskega sveta Občine Gornja Radgona
SKLEP:
Potrdi se mandat  članici  Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, Alenki KAUČIČ, ********, ****************************************

4.     Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
SKLEP:
Imenuje se Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, v sestavi:

1.      Vinko ROUS, ***********************************
2.      Miran DOKL, ***********************************
3.      Zvonko GREDAR, ***********************************
4.      David ROŠKAR, ***********************************
5.      Robert ŽINKOVIČ, ***********************************
6.      Dušan ZAGORC, ***********************************
7.      Branko KOCBEK, ***********************************

5.      Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama 
 

SKLEPI (PDF)