NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za prodajo nepremičnin

datum: 12.02.2010

kategorija: Razpis

 

Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi 4. točke 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07in 100/09)

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za prodajo nepremičnin 

  

I. Predmet prodaje:

1.     Nezazidana stavbna zemljišča v Gornji Radgoni (na območju Lokacijskega načrta za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona), parc. št. 942/2 v izmeri 2300 m2 (solastniški delež občine 2203/2300), parc. št. 942/3 v izmeri 2300 m2 (solastniški delež občine 310/2300), parc. št. 948/5 v izmeri 43852 m2, parc. št. 963 v izmeri 668 m2, parc. št. 964 v izmeri 54 m2, parc. št. 1163/2 v izmeri 186 m2 in parc. št. 1165/2 v izmeri 1152 m2, vsa v k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljena, za izhodiščno ceno 445.510,00 EUR.


Prodajna pogodba bo sklenjena po končanju objave namere o sklenitvi neposredne pogodbe, katera traja najmanj 15 dni.


Številka zadeve:  47810-18/2009-U111
Datum:  12. 2. 2010

 

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.