Seje delovnih teles občinskega sveta pred 24. redno sejo občinskega sveta (24. in 25. 2. 2010)

datum: 19.02.2010

kategorija: Seje delovnih teles

 

Pred 24. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v ponedeljek, 1. marca 2010, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

- 22. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v sredo, 24. februarja 2010, s pričetkom ob 9.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 26. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki v sredo, 24. februarja 2010, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 21. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, ki bo v sredo, 24. februarja 2010, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 17. seja Odbora za mednarodno sodelovanje, ki bo v sredo, 24. februarja 2010, s pričetkom ob 15.30 uri, v prostorih javnega zavoda Kultprotur Gornja Radgona;

- 26. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v četrtek, 25. februarja 2010, s pričetkom ob 8.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 22. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v četrtek, 25. februarja 2010, s pričetkom ob 14.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.