Seje delovnih teles občinskega sveta pred 21. redno sejo občinskega sveta (23. in 24. 9. 2009)

datum: 21.09.2009

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 21. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v ponedeljek, 28. septembra 2009, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

- 19. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v sredo, 23. septembra 2009, s pričetkom ob 9.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 23. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki v sredo, 23. septembra 2009, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 20. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v sredo, 23. septembra 2009, s pričetkom ob 14.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 18. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, ki bo v sredo, 23. septembra 2009, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 23. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v četrtek, 24. septembra 2009, s pričetkom ob 8.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 15. seja Odbora za mednarodno sodelovanje, ki bo v četrtek, 24. septembra 2009, s pričetkom ob 14.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.