Razširitev dnevnega reda 11. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona

datum: 15.02.2008

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Župan Občine Gornja radgona, gospod Anton Kampuš, predlaga razširitev dnevnega reda 11. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona s predlogom Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. – druga obravnava.

Zaradi nujnosti in pomembnosti obravnavanega predloga odloka, ki ga morajo sprejeti v predloženem besedilu vse občine ustanoviteljice do 1. 3. 2008, se je župan odločil, da predlaga dopolnitev dnevnega reda 11. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo 21. 2. 2008, z novo točko:
"Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. – druga obravnava" – obrazložitev Dragan Kujundžič.

Prosimo za razumevanje!

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. – druga obravnava (PDF)