Obvestilo glede vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje

datum: 31.01.2008

kategorija: Sporočilo za javnost

OBČINA GORNJA RADGONAINFORMACIJA ZA JAVNOSTObvestilo glede vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežjeObčina Gornja Radgona, kot upravičenka in Republika Slovenija, kot zavezanka sta v zadnji četrtini leta 2007 in v začetku leta 2008 sklenili sedem poravnav o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

Župan Občine Gornja Radgona, g. Anton Kampuš, je imenoval posebno Komisijo za sestavo upravičencev do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje, ki je pripravila obvestilo in obrazce ter jih dne, 29. januarja 2008 posredovala 853 upravičencem v Občini Gornja Radgona. Upravičenci morajo izpolnjene obrazce vrniti na Občino Gornja Radgona najpozneje do 7. februarja 2008.Na podlagi izpolnjenih izjav in podatkov, ki jih imajo krajevne skupnosti in Občina Gornja Radgona bo komisija do 12. februarja 2008 izdelala čistopis seznamov in jih isti dan objavila na oglasnih deskah. Na seznam bodo vključeni samo tisti upravičenci, kateri bodo pravočasno vrnili pravilno izpolnjene izjave, z vsemi potrebnimi prilogami.

Komisija je določila, da je 20. februar 2008 konec objave seznamov in se ti odstranijo iz oglasnih desk.

Občina Gornja Radgona bo z 29. februarjem 2008 pričela izplačevati sredstva vlaganj v telekomunikacijska omrežja končnim upravičencem na njihove transakcijske račune. Gotovinskih izplačil ne bo.

Lep pozdrav.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.