17. seja Odbora za kmetijstvo in turizem (27.06.2005)

datum: 21.06.2005

kategorija: Seje delovnih teles

Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED: 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisa 16. seje z dne 05.04.2005
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2005 – skrajšani postopek
5. RaznoPredsednik Odbora za kmetijstvo in turizem: Branko KOCBEK,l.r.