Modernizacija cest - Obvestilo

datum: 10.09.2002

kategorija: Sporočilo za javnost

Občina Gornja Radgona je skladu s sprejetim proračunom in programom izgradnje cest v letu 2002 izvedla rekonstrukcijo občinskih cest v skupni dolžini 6225m v skupni vrednosti 122 milijonov SIT, od tega so sofinancirali krajani v višini 3.1 mio SIT.

Asfaltirali naslednji odseki občinskih cest: - LC 104091 (Lastomerci – Radvenci),
- LC 104071 (odsek od gasilskega doma do meja s krajevno skupnostjo Spodnja Ščavnica),
- JP 604070 in JP 604080 v Podgorju
- JP 605790(Negova-Lokavci),JP 606090 (Pišušak)in JP 605840 (TP Žižek) v krajevni skupnosti Negova,
- LK 105180 (Gasilska cesta) in LK 105220 (Pokopališka cesta) v Gornji Radgoni
- ter I. faza pločnika z javno razsvetljavo v Spodnjih Ivanjcih.

Dela sta izvajali družbi ASFALTI Ptuj d.o.o., in CESTNO PODJETJE Murska Sobota d.d., .

Izvajalca sta s pogodbenimi deli končala v roku tako, da so novi odseki že predani uporabi.Pripravila:
Jožica Kovač Štefur