16. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo (24.06.2005)

datum: 21.06.2005

kategorija: Seje delovnih teles

Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED: 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in sprejem zapisa 15. seje Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo z dne 01.04.2005
4. Vprašanja, pobude in predlogi članov odbora
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2005 – skrajšani postopek
6. RaznoPredsednik Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo: Milan KURBUS,l.r.