4. seja Varnostnega sosveta Občine Gornja Radgona (15.12.2004)

datum: 09.12.2004

kategorija: Seje delovnih teles

4. seja Varnostnega sosveta Občine Gornja Radgona, je sklicana v sredo, dne 15. decembra 2004, ob 15.00 uri, v mali dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo je predviden naslednjiDNEVNI RED:1. Otvoritev seje, pozdrav in ugotovitev prisotnosti
2. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje z dne 23.08.2004 – priloga
3. Kooptiranje novih članov Varnostnega sosveta
4. Varnostna problematika v času božično novoletnih praznikov (Boris Rakuša)
5. Koncept nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu (Stanko Sakovič)
6. Razno

Opomba: Po seji, ki bo trajala 30 minut, bo ob 15.30 v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni odprta javna predstavitev dveh zakonov (posebno vabilo). PREDSEDNIK VARNOSTNEGA SOSVETAOBČINE GORNJA RADGONADušan ZAGORC, l.r.