5. seja Varnostnega sosveta Občine Gornja Radgona (24.03.2005)

datum: 21.03.2005

kategorija: Seje delovnih teles

Za sejo je predviden naslednjiDNEVNI RED:1. Otvoritev seje, pozdrav in ugotovitev prisotnosti
2. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje z dne 15.12.2004
3. Poročilo o delu Policijske postaje Gornja Radgona za leto 2004 – poroča komandir Policijske postaje Gornja Radgona g. Boris Rakuša
4. Poročilo o delu Varnostnega sosveta za leto 2004 – poroča g. Dušan Zagorc
5. Aktualne naloge Varnostnega sosveta v letu 2005 – poroča g. Daniel Veberič
6. Razno

PREDSEDNIK VARNOSTNEGA SOSVETAOBČINE GORNJA RADGONADušan ZAGORC, l.r. Vabljeni:* Člani varnostnega sosveta:- Boris RAKUŠA, komandir Policijske postaje Gornja Radgona, podpredsednik VS
- Daniel VEBERIČ, predstavnik občinske uprave, sekretar VS
- Andrej KOCBEK, vodja policijskega okoliša – PP Gornja Radgona
- Marija ŠAUPERL, direktorica Centra za socialno delo Gornja Radgona
- Štefan FARTEK, poveljnik Gasilske zveze Gornja Radgona
- Tone ROVŠNIK, ravnatelj Osnovne šole Apače
- Slavica TRSTENJAK, ravnateljica OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova
- Brane KLUN, ravnatelj Osnovne šole dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona
- Marjan ŽULA, ravnatelj Glasbene šole Gornja Radgona
- Breda FORJANIČ, ravnateljica Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona
- Marija KUZMA, direktorica Zdravstvenega doma Gornja Radgona
- Davorka MAKOVEC, sekretarka OZ RK Gornja Radgona
- Severin SOBOČAN, predstavnica Upravne enote Gornja Radgona
- Stanko SAKOVIČ, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Gornja Radgona
- Zvonimir KLEMENČIČ, predsednik Odbora za družbene dejavnosti
- Vinko ROUS, predsednik Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe* Ostali vabljeni:- Anton KAMPUŠ, župan Občine Gornja Radgona
- Danijel VRZEL, podžupan Občine Gornja Radgona
- Srečko ŠTEINER, inšpektor Policijske uprave Murska Sobota
- Predstavniki medijev