5. seja Odbora za mednarodno sodelovanje (15.07.2004)

datum: 12.07.2004

kategorija: Seje delovnih teles

5. seja Odbora za mednarodno sodelovanje, je sklicana v četrtek, 15.07.2004 s pričetkom ob 14. uri v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona. Predlagan je naslednji

DNEVNI RED:

1. Pozdrav, otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in potrditev zapisa 4. seje odbora (z dne 14.05. 2004)
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Oblikovanje predloga za podelitev priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2004
5. RaznoPredsednicaOdbora za mednarodno sodelovanje Norma BALE, l.r.