Poziv za pridobitev vodne pravice za rabo vode za lastno oskrbo s pitno vodo

datum: 13.07.2004

kategorija: Sporočilo za javnost

V nadaljevanju vas seznanjamo z vsebino dopisa Ministrstva za okolje, prostor in energijo v zvezi s pridobitvijo vodne pravice za rabo vode.Na podlagi Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02) morajo gospodinjstva za lastno oskrbo s pitno vodo pridobiti dovoljenje. Dovoljenje za uporabo zajetja, namenjenega lastni oskrbi gospodinjstva s pitno vodo, pridobi uporabnik vode iz zajetja ali več uporabnikov, če je zajetje namenjeno lastni oskrbi s pitno vodo več gospodinjstev. Postopek za pridobitev dovoljenja za uporabo zajetja, namenjenega lastni oskrbi gospodinjstva s pitno vodo, se mora začeti najkasneje dve leti po uveljavitvi Zakona o vodah, to je do 10. avgusta 2004.

Dovoljenje za rabo vode iz zajetja, namenjenega lastni oskrbi gospodinjstva ali več gospodinjstev, pridobi uporabnik zajetja ne glede na lastništvo zemljišča, na katerem so objekti in naprave za odvzem vode. Lastnik ali drug posestnik zemljišča, na katerem se nahaja zajetje, mora rabo zajetja za namene lastne oskrbe s pitno vodo dopustiti, če vode iz zajetja sam ne rabi ali, če to omogoča izdatnost vodnega vira.

Vsa gospodinjstva, pravne in druge osebe, ki si oskrbo s pitno vodo zagotavljajo sami, morajo do 10. avgusta 2004 posredovati vlogo na Agencijo RS za okolje, Vojkova cesta 1b, Ljubljana, na posebnem obrazcu. Obrazec lahko dvignete na sedežu Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, I. nadstropje, pisarna št. 26 in krajevnih skupnostih. Obrazec lahko dvignete vsak delovni dan od 7.30 do 14.30 ure, v petek od 7.30 do 13.00 ure. Prav tako vam je obrazec na voljo v priponki spodaj.

Priponka: Vloga za pridobitev vodnega dovoljenja za rabo vode za lastno oskrbo s pitno vodo (DOC)

OBČINSKA UPRAVA

* * *
Vloga za pridobitev ali podaljšanje vodnega dovoljenja za lastno oskrbo s pitno vodo