OBVESTILO - akcija za brezplačno oddajo izrabljenih motornih vozil

datum: 04.06.2004

kategorija: Sporočilo za javnost

Občane Občine Gornja Radgona obveščamo, da bo predvidoma do konca aprila 2005 potekala akcija v kateri lahko brezplačno oddajo izrabljeno motorno vozilo (neregistrirana vozila izločena iz prometa do 01.05.2004). Stroške razgradnje bo začasno plačevala država.

Vlogo za odstranitev izrabljenega motornega vozila lahko izpolnite na sedežu občine v sobi št. 10 (g. Veberič) in sobi št. 26 (ga. Petek), na sedežih krajevnih skupnosti ali podate prijavo na telefon 561-1671 interna 244 (g. Veberič).


OBČINSKA UPRAVA