Odprta JAVNA PREDSTAVITEV - 15.12.2004

datum: 09.12.2004

kategorija: Sporočilo za javnost

V A B I L ONA ODPRTO JAVNO PREDSTAVITEV,ki bo v sredo, 15. decembra 2004, ob 15.30 v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni. TEME: I. ZAKON O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA (Uradni list RS, št. 83/04)
Uvod: Marjan MISJA, inšpektor v Policijski upravi Murska SobotaII. ZAKON O PREKRŠKIH (Uradni list RS, št. 7/03 in 86/04)
Uvod: Boris RAKUŠA, komandir Policijske postaje Gornja Radgona in Mira PIŽMOHT, sodnica za prekrške III. PROMETNO VARNOSTNE RAZMERE V OBČINI V OBDOBJU 2000 – 2004 Uvod: Srečko ŠTEINER, pomočnik komandirja Policijske postaje Gornja RadgonaIV. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE UDELEŽENCEV PREDSTAVITVEPODPREDSEDNIK VARNOSTNEGA SOSVETAOBČINE GORNJA RADGONABoris RAKUŠA, l.r.PREDSEDNIK VARNOSTNEGA SOSVETAOBČINE GORNJA RADGONADušan ZAGORC, l.r.