1. izredna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 24. 10. 2005

datum: 18.10.2005

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA
GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

Številka: 03201-1/2005-OS/1-IS-Ž
Datum: 18. 10. 2005


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00, 54/03 in 83/03) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Prepih 1/03),S K L I C U J E M1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v ponedeljek, 24. oktobra 2005, ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Mnenje k predlogu za ustanovitev Občine Apače
GRADIVO k 3. točki 1. izredne seje OS (PDF)


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ