2. seja Varnostnega sosveta Občine Gornja Radgona (10.06.2004)

datum: 07.06.2004

kategorija: Seje delovnih teles

Za sejo je predlagan naslednji:DNEVNI RED:1. Otvoritev seje, pozdrav in ugotovitev prisotnosti
2. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje z dne 04.03.2004
3. Omejitev težkega prometa skozi Gornjo Radgono (Dušan Zagorc in Stanko Sakovič)
4. Režim na mejnih prehodih po 1. maju 2004 (Boris Rakuša)
5. Izvajanje Zakona o občinskem redarstvu (župan Anton Kampuš)
6. Vandalizem v nočnih urah (Stanko Sakovič in Jože Sever)
7. RaznoPREDSEDNIKVARNOSTNEGA SOSVETA
OBČINE GORNJA RADGONA
Dušan ZAGORC, l.r.