TOČA 2004 - Obvestilo glede prijave škode zaradi posledic neurja s točo 2004 na območju občine Gornja Radgona

datum: 13.07.2004

kategorija: Sporočilo za javnost

Pozivamo vsa kmetijska gospodarstva in druge fizične in pravne osebe, ki so zaradi neurja s točo v juliju 2004 utrpele škodo na kmetijskih pridelkih na skupni površini prizadetih kmetijskih zemljišč, ki dosega ali presega 1 ha primerljivih kmetijskih površin, da prijavijo škodo. Izpolnjevanje obrazcev in popis ocene škode po neurju s točo bo trajalo v času od 15. do vključno 22. julija 2004. Izpolnjeni obrazec skupaj z zahtevanimi prilogami lahko oddate na sedežih krajevnih skupnosti: Stogovci, Apače, G.Radgona, Črešnjevci, Negova, Spod.Ščavnica (v uradnih urah za sprejem prijav- med 9. in 16. uro). Prijavni obrazec 2 lahko oddate ali pošljete tudi po pošti na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona do 23. julija 2004. "Zapisnik o oceni škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih povzročenih po naravni nesreči" NEURJE S TOČO 2004 so lastniki ali zakupniki, ki so utrpeli škodo po neurju s točo v letu 2004, dolžni izpolniti na Obrazcu 2, na katerem navedejo podatke, ki morajo biti enaki kot so jih prijavili Agenciji RS za kmetijske trge v zvezi z državnimi pomočmi za leto 2004 (subvencije: obrazec A, C, D).

POZOR! - Obvezno priložite zahtevane priloge: pomanjšana fotokopija obrazcev A, C, D subvencijske vloge in Seznam parcel za leto 2003 (predtisk). Občinska komisija za ugotavljanje
škode ob elementarnih nesrečah