Javna razgrnitev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta "Preureditev Elementa za Avtoradgono in obrtna cona Gornja Radgona"

datum: 01.03.2005

kategorija: Sporočilo za javnost

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), 33. člena Statuta občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00 in 54/03) je župan Občine Gornja Radgona sprejelS K L E Po javni razgrnitvi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta "Preureditev Elementa za Avtoradgono in obrtna cona Gornja Radgona"1. člen

Župan Občine Gornja Radgona odreja javno razgrnitev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta "Preureditev Elementa za Avtoradgono in obrtna cona Gornja Radgona"


2. člen

Predlog odloka bo javno razgrnjen od 11.03.2005 do 29.03.2005, vsak delovni dan v času uradnih ur na sedežu Občine Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona in na sedežu KS Gornja Radgona, Trg svobode 12, 9250 Gornja Radgona.


3. člen

V času javne razgrnitve bo v četrtek dne 17.03.2005 ob 16.00 uri v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona javna obravnava.
Pisne pripombe in predloge lahko zainteresirani podajo v času javne razgrnitve v tajništvu župana Občine Gornja Radgona ali na dan javne obravnave.


4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih.


Številka: 35003-04/2005-206/JKŠ
Datum: 28.02.2005


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.