Posvet vodstva Državnega sveta z župani občin ter nosilci gospodarskega in regionalnega razvoja

datum: 17.10.2003

kategorija: Sporočilo za javnost

Predsednik Državnega sveta RS, gospod Janez Sušnik ter državni svetnik in župan Občine Gornja Radgona, gospod Anton Kampuš, sta sklicala Posvet z župani občin ter nosilci gospodarskega in regionalnega razvoja 8. volilne enote.Posvet bo v ponedeljek, 20. oktobra 2003 ob 11. uri v mali dvorani, Pomurski sejem d.d., Cesta na stadion 2 v Gornji Radgoni.Osnovni namen regionalnega posveta je vzpostavitev neposrednega stika županov ter nosilcev gospodarskega in regionalnega razvoja z vodstvom državnega sveta in z izvoljenim državnim svetnikom v volilni enoti. Da bo lahko državni svet pri svojem delu in delu njegovih komisij upošteval stališča občin, je potrebna vzpostavitev čim tesnejših medsebojnih odnosov in seznanitev s perečo problematiko.

Glede na aktualnost regionalizacije Slovenije bo posvet namenjen tudi predstavitvi tega projekta s strani Urada za lokalno samoupravo kot nosilca projekta ustanavljanja pokrajin.