Projekt promocije industrijsko-obrtne cone Gornja Radgona

datum: 16.06.2003

kategorija: Sporočilo za javnost

Pet pomembnih prednosti
Predstavitev con
Promocija po Sloveniji
Povezave
Pet pomembnih prednosti
1. podjetništvu naklonjeno okolje
Občina v okviru svojih pristojnosti skrbi za obveščanje o možnih finančnih spodbudah, ki jih z razpisi omogoča tudi sama. Omogoča svetovanje podjetnikom pri pridobivanju finančnih sredstev in pri izvedbeni dokumentaciji.

2. načrtovane industrijske in obrtne cone z zgrajeno infrastrukturo
Na delno komunalno opremljenih zemljiščih, na prometno ugodni lokaciji, po pridobitvi dovoljenj in dokumentacije je mogoče začeti s proizvodnjo ali opravljanjem storitev.

3. prijazna podpora občinske uprave
Spodbude za nove investitorje v industrijsko-obrtnih conah:
- ugodna cena kvadratnega metra komunalno opremljenega občinskega zemljišča,
- obročno plačevanje za zemljišče in komunalni prispevek,
- krediti z ugodnimi obrestmi in rokom odplačila več let,
- garancija za zavarovanje kredita.

4. usposobljeni kadri in izobraževalne možnosti
Na trgu delovne sile v občini in regiji so poklicno usposobljeni kadri, zlasti za kovinskopredelovalno industrijo in elektroniko. Zagotovljen je prirast mladih, ki si pridobivajo izobrazbo na poklicnih in srednjih šolah ali študirajo. Posebne spodbude za poklicno usposabljanje ali prekvalifikacije so deležni brezposelni v okviru programov Zavoda za zaposlovanje.

5. pomoč in svetovanje strokovnih institucij
Občina se pri načrtovanju in realizaciji razvojnih projektov povezuje z lastno podjetniško-razvojno agencijo, z regionalno razvojno agencijo v Murski Soboti, z območnima obrtno in gospodarsko zbornico, s svetovalnimi in izobraževalnimi institucijami. Tako omogoča dostop do pravočasnih in uporabnih informacij, do novega in poglobljenega znanja in strokovnih nasvetov.Predstavitev conZemljevid industrijsko obrtne cone

Coni se nahajata ob glavni cesti Maribor–Lendava. Od avstrijske meje sta oddaljeni 1–2 km. Do madžarske meje je 50 km, do hrvaške 45 km. Murska Sobota, regionalno središče, je 18 km stran, Maribor pa 40 km. V bližini con je industrijski železniški tir Ljutomer–Gornja Radgona.

Poslovno-industrijska cona Mele
Velikost: 50 haInfrastrukturna in komunalna opremljenost:
- pitna voda, elektrika, plin,
- telefon, kabelska TV,
- odstranjevanje odpadkov,
- dostop do javne ceste.
Predvidene dejavnosti:
- elektronika, elektromehanika, proizvodnja anten in kablov, orodjarstvo,
- parkirne površine za avtoprevoznike,
- razvoj storitev za potrebe cone in občanov,
- reciklaža kovinskih odpadkov.

Industrijsko-obrtna cona Element
Velikost: 18 ha
Infrastrukturna in komunalna opremljenost:
- pitna voda, elektrika, plin,
- telefon, kabelska TV,
- odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov,
- dostop do javne ceste.
Predvidene so trgovske, obrtne in druge storitvene dejavnosti.Promocija po SlovenijiDa bi s prednostmi con seznanili javnost in motivirali investitorje za vlaganje vanje, nameravajo v občinski upravi letos organizirati več novinarskih konferenc in obiskov po slovenskih regijah. Na možne vlagatelje se bodo obrnili tudi pisno in po elektronski poti. PovezaveObčina Gornja Radgona
Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona
Telefon: 02 561 16 71
Faks: 02 564 38 14
E-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Podjetniško-razvojna agencija Gornja Radgona
Telefon: 02 564 82 40

Regionalna razvojna agencija Mura, Murska Sobota
Telefon: 02 536 14 60
E-pošta: info@rra-mura.si

Območna obrtna zbornica Gornja Radgona
Telefon: 02 564 80 90
Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica za Pomurje, Murska Sobota
Telefon: 02 521 36 50
E-pošta: majda.horvat@ozs.si

SUN, d. o. o., podjetniško svetovanje, Gornja Radgona
Telefon: 02 564 30 10
E-pošta: info@sun.siZavod RS za zaposlovanje, OS Murska Sobota, Urad za delo Gornja Radgona
Telefon: 02 561 13 95