Javni razpis za sofinanciranje programov izvajalcev športa v letu 2006 v občini Gornja Radgona (razpisna dokumentacija z obrazci)

datum: 31.12.2005

kategorija: Razpis

V uradnem glasilu občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 268/2005 je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov izvajalcev športa v letu 2006 v občini Gornja Radgona.

Na sredstva lahko v skladu z 2. členom pravilnika, kandidirajo: vrtci in osnovne šole, športna društva, združenja in zveze, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.

Razpisna dokumentacija za prijavo na razpis je v priponki, v fizični obliki pa je na voljo v vložišču občine Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, pri ga. Mariji Holer, soba št. 20. Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z izpolnjevanjem obrazcev se lahko obrnete na tel. 564-38-17, g. Vladimir Mauko. PRIPONKE:I. DEL: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za Javni razpis za sofinanciranje programov izvajalcev športa v letu 2006 v občini Gornja Radgona
II. DEL: OBRAZCI k razpisni dokumentaciji
Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona