Obveščanje uporabnikov o skladnosti pitne vode iz vodovodnega sistema Gornja Radgona in vodovodnega sistema Apače

datum: 10.07.2007

kategorija: Sporočilo za javnost

OBVEŠČANJE UPORABNIKOV O SKLADNOSTI PITNE VODE V VODOVODNEM SISTEMU GORNJA RADGONANa podlagi 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06), Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04), Pravilnika o higieni živil (Uradni list RS, št. 60/02, 104/03, 11/04 in 51/04) in na podlagi Aahurške konvencije (pravica do obveščenosti), vas obveščamo o kvaliteti pitne vode iz vodovodnega sistema.
Vzorec za fizikalno/kemijsko analizo je bil odvzet na pipi na pipi v stanovanjskem bloku v Črešnjevcih, Črešnjevci 100 (mestni vodovod Gornja Radgona), dne 14.06. in analiziran dne 21.06.2007.

Vzorec pod protokolno številko 07/05811 glede na preiskane parametre je v skladu s citiranim Pravilnikom, saj je iz rezultatov kemijske analize razvidna vsebnost nitratov v višini 23 mg/l. Rezultati analiz se nahajajo na sedežu Krajevne skupnosti Gornja Radgona in na sedežu javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o..* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *OBVEŠČANJE UPORABNIKOV O SKLADNOSTI PITNE VODE IZ VODOVODNEGA SISTEMA APAČENa podlagi 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06), Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04), Pravilnika o higieni živil (Uradni list RS, št. 60/02, 104/03, 11/04 in 51/04) in na podlagi Aahurške konvencije (pravica do obveščenosti), vas obveščamo o kvaliteti pitne vode iz vodovodnega sistema Apače.

Vzorec za fizikalno/kemijsko analizo je bil odvzet na pipi v vrtcu Apače, Občina Apače dne 22.05. in analiziran dne 01.06.2007.Vzorec pod protokolno številko 07/04532 glede na preiskane parametre je v skladu s citiranim Pravilnikom, saj je iz rezultatov kemijske analize razvidna vsebnost nitratov v višini 43 mg/l. V vzorcu vode se pesticidi in metaboliti niso zaznali.Rezultati analiz se nahajajo na sedežu Občine Apače in na sedežu javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.