Obveščanje uporabnikov o skladnosti pitne vode iz vodovodnega sistema Gornja Radgona in vodovodnega sistema Apače

datum: 15.05.2007

kategorija: Sporočilo za javnost

OBVEŠČANJE UPORABNIKOV O SKLADNOSTI PITNE VODE V VODOVODNEM SISTEMU GORNJA RADGONANa podlagi 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06), Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04), Pravilnika o higieni živil (Uradni list RS, št. 60/02, 104/03, 11/04 in 51/04) in na podlagi Aahurške konvencije (pravica do obveščenosti), vas obveščamo o kvaliteti pitne vode iz vodovodnega sistema.
Vzorec za fizikalno/kemijsko analizo je bil odvzet na pipi v Osnovni šoli dr. Janka Šlebingerja (mestni vodovod Gornja Radgona), dne 10.04. in analiziran dne 18.04.2007.

Vzorec pod protokolno številko 07/03176 glede na preiskane parametre je v skladu s citiranim Pravilnikom, saj je iz rezultatov kemijske analize razvidna vsebnost nitratov v višini 23 mg/l. Rezultati analiz se nahajajo na sedežu Krajevne skupnosti Gornja Radgona in na sedežu javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o..* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *OBVEŠČANJE UPORABNIKOV O SKLADNOSTI PITNE VODE IZ VODOVODNEGA SISTEMA APAČENa podlagi 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06), Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04), Pravilnika o higieni živil (Uradni list RS, št. 60/02, 104/03, 11/04 in 51/04) in na podlagi Aahurške konvencije (pravica do obveščenosti), vas obveščamo o kvaliteti pitne vode iz vodovodnega sistema Apače.

Vzorec za fizikalno/kemijsko analizo je bil odvzet na pipi v industrijskem objektu TMK Črnci, Občina Apače dne 18.04. in analiziran dne 30.04.2007.

Vzorec pod protokolno številko 07/03467 glede na preiskane parametre je v skladu s citiranim Pravilnikom, saj je iz rezultatov kemijske analize razvidna vsebnost nitratov v višini 48 mg/l. Rezultati analiz se nahajajo na sedežu Občine Apače in na sedežu javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.