OBČINA APAČE: Sklepi 1. seje Občinskega sveta Občine Apače, z dne 21.11.2006

datum: 12.12.2006

kategorija: Sklepi občinskega sveta

1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti

2. Imenovanje tričlanske mandatne komisije
SKLEP:
Imenuje se tričlanska mandatna komisija v sestavi:
Srečko HVALEC,
Renato FLISAR,
Franc PIŽMOHT.

3. Obravnava poročila mandatne komisije o izvolitvi članov občinskega sveta in potrditev mandatov članom občinskega sveta
SKLEP:
Potrdijo se mandati članicam in članom občinskega sveta:
Jožica SEMLER, 
************************
Srečko HVALEC, 
************************
Anton TROPENAUER, 
************************
Renato FLISAR, 
************************
Ksenija KOVAČ, 
************************
Alojzija FRAJHAM, 
************************
Franc PIŽMOHT, 
************************
Aleksander BEVK, 
************************
Majda JEREBIC, 
************************
Jožef ZAGORC, 
************************
Andrej RITLOP, 
************************
Jožef ČUČEK, 
************************
Darko ANŽELJ, 
************************

4. Obravnava poročila mandatne komisije o ugotovitvi o izvolitvi župana
SKLEP:
Občinski svet Občine Apače sprejema ugotovitev, da je za župana Občine Apače bil izvoljen Darko ANŽELJ, 
************************.
UGOTOVITVENI SKLEP:
Ugotovi se, da Darku Anželju, r**. ************, 
************************ z 21.11.2006 preneha mandat člana občinskega sveta Občine Apače.
Darko Anželj se je odrekel pravici do pritožbe zoper ugotovitveni sklep občinskega sveta o prenehanju mandata.
Ugotovitveni sklep se posreduje Občinski volilni komisiji Občine Apače.

5. Predstavitev župana