Sklep o določitvi volišč in območij volišč za volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gornja Radgona (sprejet s strani Občinske volilne komisije Gornja radgona, dne 14.08.2006)

datum: 21.08.2006

kategorija: Sporočilo za javnost

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si


Številka: 041-01/2006-102/BH
Datum: 14.08.2006


Na podlagi 3. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo) je Občinska volilna komisija na seji dne 11.08.2006 sprejela S K L E Po določitvi volišč in območij volišč za volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gornja RadgonaI.Za volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti Občine Gornja Radgona, ki bodo dne 22.10.2006 in morebitnega drugega kroga za volitve župana se določijo naslednja volišča:VOLIŠČE št. 1SPODNJA ŠČAVNICA- Dom občanovza območje vasi:
1. Spodnja Ščavnica
2. Zagajski Vrh
3. Lastomerci
4. Aženski Vrh
5. Plitvički Vrh
6. Lomanoše

VOLIŠČE ŠT. 2ČREŠNJEVCI – Gasilski domza območje vasi:
1. Črešnjevci
2. Orehovci
3. Ptujska Cesta

VOLIŠČE ŠT. 3ZBIGOVCI – Gasilski domza območje vasi:
1. Zbigovci
2. Orehovski Vrh

VOLIŠČE ŠT. 4POLICE – Vila Rezačza območje:
1. Police

VOLIŠČE ŠT. 5GORNJA RADGONA – Mettis Internationalza območje:
1. Vrečova cesta
2. Mariborska cesta
3. Ljutomerska cesta
4. Pintaričeva cesta
5. Horvatova ulica
6. Vodnikova ulica
7. Trstenjakova ulica
8. Miklošičeva ulica
9. Ob progi
10. Kajuhova ulica
11. Ulica Marije Rožman
12. Trubarjeva ulica
13. Prečna ulica
14. Ob potoku
15. Cankarjeva ulica
16. Leninova ulica
17. Dajnkova ulica
18. Delavska pot
19. Silvire Tomassini
20. Vodovodna ulica
21. Prvomajska ulica
22. Moše Pijade
23. Vrazova ulica
24. Mala ulica
25. Polička cesta
26. Mele
27. Norički Vrh od h. št. 1-36VOLIŠČE ŠT. 6 GORNJA RADGONA- sejmiščeza območje:
1. Kocljeva ulica
2. Mladinska ulica
3. Porabska ulica
4. Partizanska cesta od h. št. 27 daljeVOLIŠČE ŠT. 7GORNJA RADGONA – Kulturni dom Gornja Radgonaza območje:
1. Partizanska cesta od h. št. 1 do 24
2. Pokopališka cesta
3. Prešernova cesta
4. Trg svobode
5. Ciril Metodova ulica
6. Panonska ulica
7. Ulica Pod gozdom
8. Prežihova ulica
9. Vrtna ulica
10. Lackova ulica
11. Kerenčičeva ulica
12. Simoničev breg
13. Maistrov trg
14. Trate
15. Jurkovičeva ulica
16. Hercegovščak od h. št. 1-47
17. Norički vrh pd h. št. 38-52VOLIŠČE ŠT. 8GORNJA RADGONA – Gasilski domza območje:
1. Apaška cesta
2. Šlebingerjev breg
3. Rozmanova ulica
4. Gubčeva cesta
5. Podgrad
6. Grajska cesta
7. Strma ulica
8. Gorkega ulica
9. Čremošnikova ulica
10. Vaupotičeva ulica
11. Ilirska ulica
12. Gasilska cesta
13. Hercegovščak od h. št. 48 daljeVOLIŠČE ŠT. 9SPODNJI IVANJCI – prostori Krajevne skupnostiza območje vasi:
1. Spodnji Ivanjci
2. Ivanjski Vrh
3. Stavešinci
4. Stavešinski Vrh
5. OčeslavciVOLIŠČE ŠT. 10NEGOVA – Gasilski domza območje vasi:
1. Negova
2. Lokavci
3. Kunova
4. Gornji Ivanjci
5. RadvenciVOLIŠČE ŠT. 11IVANJŠEVCI OB ŠČAVNICI – Gasilski domza območje vasi:
1. Ivanjševci
2. Ivanjševski Vrh
3. RodmošciII.Ta sklep začne veljati takoj!PREDSEDNIK
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
GORNJA RADGONA
Branko BORKO, l.r.