Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 36 z dne 01.10.2007)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:27.09.2007
Datum objave:01.10.2007
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 36 z dne 01.10.2007

OBJAVE SPREMEMB:
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 83 z dne 31.12.2013
 

Datum začetka veljavnosti:02.10.2007
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka sta prenehala veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Gornja Radgona (Prepih – Uradne objave Občine Gornja Radgona, št. 22/99 z dne 15.04.1999, Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003 in št. 3 z dne 15.11.2003) in Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Gornja Radgona (Prepih – Uradne objave Občine Gornja Radgona, št. 5/97 z dne 15.04.1997 in Uradni list RS, št. 4/2000)

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2013 - Odlok o dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 83 z dne 31.12.2013

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:19.12.2013
Datum objave:31.12.2013
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 83 z dne 31.12.2013 

Datum začetka veljavnosti:01.01.2014