Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 67/2001)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:19.07.2001
Datum objave:10.08.2001
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 67/2001

OBJAVE SPREMEMB:
Uradni list RS, št. 26/2003

Datum začetka veljavnosti:11.08.2001

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2003 - Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 26/2003)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:27.02.2003
Datum objave:13.03.2003
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 26/2003

Datum začetka veljavnosti:28.03.2003