Odlok o pripojitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona k javnemu vzgojno izobraževalnemu zavodu Osnovna šola Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o pripojitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona k javnemu vzgojno izobraževalnemu zavodu Osnovna šola Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 66/2009)

Organ sprejema:Občinski sveti občine Gornja Radgona, Radenci in Sv. Jurij ob Ščavnici
Datum sprejema:12.08.2009
Datum objave:21.08.2009
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 66/2009

Datum začetka veljavnosti:05.09.2009
Opombe:

Z dnem sprejetja tega odloka je prenehal veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 63/1998).