Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 2/2016 z dne 01.05.2016) 

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:14.04.2016
Datum objave:01.05.2016
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 2/2016 z dne 01.05.2016 

Datum začetka veljavnosti:02.05.2016
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka je prenehal veljati Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 85 z dne 15.7.2014).