Sklep o prodajni ceni storitve oskrbe s pitno vodo ter o višini obračunanega stroška omrežnine

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o prodajni ceni storitve oskrbe s pitno vodo ter o višini obračunanega stroška omrežnine
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 55 z dne 31.12.2009)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:23.12.2009
Datum objave:31.12.2009
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 55 z dne 31.12.2009

Datum začetka veljavnosti:01.01.2010
Opombe:

Z uveljavitvijo novih prodajnih cen storitve oskrbe s pitno vodo in določitvi višine obračunanega stroška omrežnine je prenehal veljati Sklep o ceni vode na območju Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 76/2000) in Sklep o soglasju k povišanju cene distribucije in oskrbe s pitno vodo na območju Občine Gornja Radgona, št. 354-3/2007, sprejet na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona dne 26.04.2007.