Odlok o območju zakonite predkupne pravice Občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o območju zakonite predkupne pravice Občine Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 39/2003)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:10.04.2003
Datum objave:28.04.2003
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 39/2003

Datum začetka veljavnosti:29.04.2003