Pravilnik o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Pravilnik o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 35/1995)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:15.06.1995
Datum objave:23.06.1995
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 35/1995

Datum začetka veljavnosti:24.06.1995
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 09.07.1999
Opombe:

Z dnem pravnomočnosti tega pravilnika je prenehal veljati Pravilnik o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 28/1993, 71/1993).

Ta pravilnik je prenehal veljati z dnem uveljavitve Pravilnika za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona za leto 1999 (Uradni list RS, št. 55/1999).