JAVNO NAROČILO: Ureditev Mladinskega centra Gornja Radgona

Datum: 07.03.2013
Vir: Občina Gornja Radgona
Rubrika: Razpis

Javno naročilo: "Ureditev Mladinskega centra Gornja Radgona" je neposredno dosegljivo na spletnem portalu javnih naročil "e-naročanje" (z datumom objave 7. 3. 2013 in številko objave JN2610/2013), preko spletne povezave:

http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=270860


PRILOGE K RAZPISNI DOKUMENTACIJI: 
JN-Mladinski center GR-PRILOGE k razpisni dokumentaciji (kompletne priloge).zip

JN-MC GR - FASADA.pdf
JN-MC GR - MOČ.pdf
JN-MC GR - PREREZI.pdf
JN-MC GR - PRITLIČJE.pdf
JN-MC GR - RAZSVETLJAVA.pdf
JN-MC GR - Shema oken in vrat.pdf
JN-MC GR - PZI-POP Model.pdf

JN-MC GR - POPIS DEL.xlsx
JN-MC GR - POPIS DEL - strojne inštalacije.xls
JN-MC GR - POPIS DEL - elektroinstalacije.xlsx


 

nazaj na prejšnjo stran | natisni

Oblikovanje in produkcija: Arctur d.o.o


temperatura °C
smer vetra
hitrost m/s

vode